Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е информационна система предоставяща визуално обобщена информация относно лицата, потърсили и получили международна закрила в България. Информационната система е логическо допълнение към разработената информационна инфраструктура за заинтересованите страни в процеса на закрила и интеграция на бежанците. Предоставените данни служат както за постигане на по-висока информираност, така и в процеса на планирането и изпълнението на проекти и програми, свързани с темата за закрила и интеграция на бежанците.

Потърсили и получили международна закрила в България през 2021 година

Страни на произход на получилите статут на бежанец

за периода януари - юни 2021

Страни на произход на получилите хуманитарен статут

за периода януари - юни 2021

0
Общ брой лица с предоставен статут на бежанец
0
Общ брой лица с предоставен хуманитарен статут

Разпределение по възраст на лицата с предоставена международна закрила

за периода януари - юни 2021

Разпределение по пол на лицата с предоставена международна закрила

за периода януари - юни 2021

Потърсили и получили международна закрила в периода 1993-2020 година

Информационният портал Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е разработен и се поддържа в рамките на изпълнието на проект ,,НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците”, финансиран от ФУМИ на ЕС. 

Данните в настоящата страница са предоставени от Държавната агенция за бежанците при Mинистерски съвет. Въпреки, че данните в настоящата страница се осъвременяват регулярно БСБМ не може да гарантира тяхната точност и актуалност. Актуална информация и статистика е предоставена на сайта на ДАБ при МС