КОМПАС ЗА БЕЖАНЦИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДОСТЪПА ДО ПРАВА И МЕРКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Ако имате въпрос относно достъпа до права и мерки за интеграция на бежанци в България, можете да попълните настоящата форма. Ще Ви отговорим възможно най-скоро на български език. Преди да попълните формата, вижте дали ще намерите отговора в информационните ресурси изброени в ляво на тази страница. 

    Мулти култи колектив и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

    Повече информация за проекта >>>

    Scroll to top