07.12.2017

ИНТЕРКУЛТУРНА ВЕЧЕР „ВИЗИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

На 6 декември Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи Колектив организираха Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“. Целта на събитието беше да бъдат споделени идеи за визията за интеграция на бежанците, продължаване  изграждането на коалиции за подкрепа на интеграция на бежанците в България и насърчаване интеркултурното общуване в мултикултурна среда.

Експерти от международни организации, държавни органи, публични институции, общини и НПО участваха в събитието.

Главни говорители на събитието бяха председателят на Български съвет за бежанци и мигранти – Кина Събева, представителят на ВКБООН в България – Матайс льо Рут и председателят на Мулти Култи Колектив – Бистра Иванова. Специален гост на събитието беше палестинският поет Хайри Хамдан.

 

 

 

20.06.2017

 #ALLINFORINTEGRATION @ #WORLDREFUGEEDAY #NIEM

Днес, на Световния ден на бежанеца, организациите, които работят заедно по международния изследователски проект NIEM – в България това са Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти, започнаха кампания в социалните медии „AllInForIntegration“, за да привлекат общественото внимание към необходимостта от по-ефективна и ефикасна интеграционна политика, която да отговори по-добре на потребностите на бежанците.

Използвайки хаштага #AllInForIntegration, активисти и изследователи, които подкрепят кампанията, публикуват свои снимки, на които държат плакати с лозунга #AllInForIntegration.

Както показват многобройни примери, интеграцията на бежанците в държавите-членки на Европейския съюз може да се осъществи по различни начини, които имат повече или по-малко трайни резултати.

Поради предизвикателствата, пред които е изправена Общата европейска политика за предоставяне на убежище и ограничените подкрепящи мерки за интеграция на бежанците в някои държави-членки на ЕС, интеграцията няма да бъде възможна без стотиците неправителствени организации, обществени институции, местни общности и представители на частния сектор и усилията им за предотвратяване на социалната маргинализация на бежанците.

Ето защо днес, на Световния ден на бежанеца, организациите на гражданското общество и академичните центрове от 15 държави-членки на Европейския съюз, които изпълняват проекта NIEM, подчертават още по-силно ролята на европейската общност за улесняване на плавния преход на бежанците в новия живот и за подпомагането им да намирят своето място в европейската реалност. Те уверено заявяват: „Интеграцията на бежанците е задача, пред която всички сме изправени – всички ние трябва да се ангажираме!

Кампанията #AllInForIntegration в социалните медии се очаква да привлече вниманието на обществеността към научноизследователския проект NIEM, стартирал през 2016 г.

 

03.02.2017

ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕЩА „ИНТЕГРАЦИЯТА НА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ – ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ“ (ВТОРА КОАЛИЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ NIEM)

На 2 февруари 2017 г. Мулти култи колектив, Български съвет за бежанци и мигранти и CERMES обединиха усилия за организирането на интеркултурната вечер „Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики“ в СОХО.

Целта на събитието бе да представи пред държавни служители, представители на международни организации, академици, НПО, чужденци, чувствителни журналисти, доброволци, социални медиатори, директори и учители вдъхновяващи интеграционни иновативни практики в сферата на заетостта, изкуството, образованието, както и да съдейства за изграждането и укрепването на граждански мрежи на интеркултурност и интеграция на чужденци.

Сред спийкърите бяха Анна Кръстева от CERMES, която представи проекта Re.Cri.Re, фокусиран върху репрезентацията на кризата и кризата на репрезентацията в Европа, Бистра Иванова от Мулти култи колектив и Кина Събева от Български съвет за бежанци и мигранти, които представиха проекта NIEM, който измерва интеграцията на бежанците в 15 държави с помощта на сложен набор от индикатори, Стана Илиев, която представи работата си за интеграция на бежанци на трудовия пазар и предприемачеството в Български Червен кръст и UNHCR, Неда Соколовска, която представи Студио за документален театър VOX POPULI и спектакъла МИР ВАМ, Диана Недева от Каритас представи проекта Мисия Бъдеще, който подпомага интеграцията на жени и деца бежанци, Азхар Аломар трогна публиката със силните си думи на човек, успял да се интегрира в България, Матайс льо Рут, представителя на UNHCR Bulgaria също се включи с кратка реч, а финалът бе удоволствието да чуем няколко стиха от новата стихосбирка „Един живот не е достатъчен“ на поета и преводач Хайри Хамдам.

14.12.2016

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИОННА СРЕЩА ПО NIEM

Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти представиха новия си проект Механизъм за оценка на националната интеграция“ (NIEM) в София на 13 декември 2016 г. NIEM е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

22.11.2016

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА NIEM ВЪВ ВАРШАВА

На 21-22 ноември 2016 г. във Варшава Institute for Public Affiars (Полша), Migration Policy Group (Белгия) и партньори от 15 страни-членки на ЕС, сред които Франция, Испания, Португалия, Чехия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Румъния, България, Швеция, Словения и Унгария, представиха NIEM – най-големия изследователски проект в ЕС, посветен на въпроса как по-успешно да интегрираме бежанците.

Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

Българските партньори в проекта са: Мулти култи колектив (водещ партньор) и Български съвет за бежанци и мигранти.

 

Scroll to top