Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

pngegg1111

Линия на времето на проекта

Структура на NIEM: Доказателства от политики на хартия до практически резултати

NIEM разработва всеобхватни, надеждни и устойчиви методи за събиране на данни за интеграцията на получилите международна закрила. Той ще предостави доказателства, които могат да подкрепят създаването на политики за интеграция, увеличаващи потенциала на новопристигналите, получили международна закрила. Повече от 150 NIEM индикатора изграждат и разширяват настоящите стандарти за интеграция в ЕС и обхващат различни области и типове експертиза, различни заинтересовани страни и различни видове доказателства.

 

От резултати до въздействие: Коалиции за по-добра интеграция на бежанците

За да превърне резултатите и доказателствата на NIEM в осезаеми и конкретни подобрения на интеграцията на получилите международна закрила, всеки национален партньор по проекта ще създаде национални коалиции. Тези национални коалиции включват представители на държавните институции, академичните среди, неправителствените организации и самите получили закрила.

NIEM Партньорство

Водещ партньор на NIEM е Institute of Public Affairs (IPA) във Варшава

КООРДИНАТОР НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

MPG – Migration Policy Group (Belgium)
www.migpolgroup.com
Carmine Conte, Legal Policy Analyst, cconte@migpolgroup.com​
Alexander Wolffhardt, Policy Analyst, awolffhardt@migpolgroup.com

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ:

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОРГАНИЗИРАЩИ НАЦИОНАЛНИ КОАЛИЦИИ В 15-ТЕ СТРАНИ ПАРТНЬОРИ:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ САЙТ НА ПРОЕКТА: 

WWW.FORINTEGRATION.EU

Scroll to top